Met een effectieve zonwering verhoogt u het thermische, visuele en akoestische comfort aanzienlijk. Want met de juiste zonweringsoplossing kan de instraling in het gebouw zo worden gereguleerd dat een overmatige opwarming van de ruimtes wordt voorkomen. Zo is er vaak geen energie-intensieve koeling van de ruimtes meer nodig, of worden de koelbelasting en het energieverbruik in de zomer in ieder geval duidelijk verminderd.

De voor het bewijzen van de zomerse warmte-isolatie benodigde gtot- en Fc-waarden en fysieke stralingsgegevens zoals transmissie-, reflectie- en absorptiegraden (Tv, Te, Rv, Re, Av, Ae) en kleurweergave-index (Ra), informatie over geluidsisolatie (Rw- en Dn,e,w-waarden) en warmte-isolatie (Usb, Psi en fRsi) van onze opbouwkasten vindt u in de betreffende alinea's. Meer informatie voor de juiste selectie van het geschikte zonweringsproduct, over de onderwerpen zomerse warmte-isolatie, winterse warmte-isolatie en het gebruik van natuurlijk licht, visueel comfort en bescherming tegen verblinding, vindt u in de FAQ's. Ook op gebied van Greenbuilding gebouwcertificeringssystemen zoals DGNB, BNB of LEED helpen we u graag verder.

Berekening van de gtot- en de Fc-waarden | Berekening van de kleurweergave-index Ra voor de combinatie van zonwering en beglazing.

Bij informatie over de zomerse en winterse warmte-isolatie | Bescherming tegen verblinding | Duurzaamheidscertificaten zoals DGNB, BNB of LEED.

Transmissiegraad | Reflectiegraad | Absorptiegraad | Kleurweergave-index | Productgegevens voor DIALux evo

Bij onze Servicelijn voor bouwfysica en duurzaam bouwen krijgt u productdeclaraties voor het DGNB- en BNB-criterium 'Risico's voor de lokale omgeving' en voor de LEED-criteria Indoor Environmental Quality (IEQ) en Materials and Resources (MR). We stellen ook met plezier projectspecifieke berekeningen voor u op van de gecombineerde kleurweergave-index voor zonwering met beglazing. De kleurweergave-index voor onze producten alleen, vindt u hier bij onze downloads voor de fysieke stralingsgegevens. De classificatie volgens DIN EN 14501 voor het DGNB-criterium 'Visueel comfort' kunt u hier downloaden.

De verschillende MINERGIE®-certificaten gelden steeds voor één zonweringssysteem dat uit het aangegeven zonweringsproduct en het aangegeven besturingssysteem bestaat. Daarbij zijn er de modules 'Home' (woongebouwen) en 'Business' (niet-woongebouwen):

g-waarde

Totale energie doorlatings-coëfficient van de beglazing conform EN 410. De g-waarde geeft aan welk percentage van de zonne-energie door de beglazing dringt. Het is de som van de stralingstransmissiegraad τe en de secundaire warmteafgifte naar binnen qi. Hoe kleiner de g-waarde des te minder energie dringt er door de beglazing.

gtot-waarde

Totale transmissie van de combinatie van zonwering en beglazing. Doorgaans wordt deze bepaald volgens het vereenvoudigde proces van DIN EN 13363-1/DIN EN ISO 52022-1 of het gedetailleerde proces van DIN EN 13363-2/DIN EN ISO 52022-3.

FC-waarde

Verminderingsfactor die resulteert uit de verhouding van de gtot-waarde en de g-waarde van de beglazing.

FC=gtot/g. In de berekening van de FC-waarde wordt dus ook altijd de g-waarde van de beglazing meegenomen. Daarom kan er voor een zonweringsproduct ook geen vaste FC-waarde worden aangegeven.

Het grootste deel van het spectrum van de zon ligt op een golflengte tussen 140 nm en 3000 nm.

De onder stralingstransmissiegraad τe (e voor energetisch) of zonnetranmissiegraad aangegeven waarden zijn de conform EN 410 beoordeelde spectraalgegevens van 300 nm tot 2500 nm. De golflengte van 380 nm - 780 nm is het licht, dus het voor het menselijke oog zichtbare bereik van het elektromagnetische spectrum.

De waarden voor de lichttransmissiegraad τv (v voor visueel) worden conform EN 410 met de spectrale lichtgevoeligheidsgraad van het menselijke oog en de normlichtsoort D65 gewogen.

De ultraviolette stralingstransmissiegraad τUV wordt conform EN 410 binnen het bereik van 280 nm tot 380 nm bepaald.

De algemene kleurweergave-index Ra bij transmissie maakt de beoordeling van de kleurindruk van door een zonwering of beglazing gedrongen licht mogelijk.

Hoe hoger de kleurweergave-index, des te natuurlijker wordt de kleur ervaren. De maximale waarde is 100, maar de waarde kan ook negatief zijn. Rekenkundig wordt deze bepaald met de EN 410 bij de normlichtsoort D65.

Bij de berekening van de gtot-waarden wordt naast de g-waarde van de beglazing ook de U-waarde daarvan Ug (g voor glazing) meegerekend.

Bij deze berekening wordt de warmtedoorlaatbaarheids-coëfficiënt Uw (w voor window) niet meegerekend.

Lichtreflectiegraad ρv

Hoeveel procent van het op de zonwering vallende licht wordt gereflecteerd.

Lichttransmissiegraad τv

Hoeveel procent van het op de zonwering vallende licht wordt doorgelaten (hoe licht is het achter de zonwering).

Lichtabsorptiegraad αv

Hoeveel procent van het op de zonwering vallende licht wordt opgenomen.

Stralingsreflectiegraad ρe

Hoeveel procent van de op de zonwering vallende totale straling (UV + licht + infrarood) wordt gereflecteerd.

Stralingstransmissiegraad τe

Hoeveel procent van de op de zonwering vallende totale straling (UV + licht + infrarood) wordt doorgelaten.

Stralingsabsorptiegraad αe

Hoeveel procent van de op de zonwering vallende totale straling wordt opgenomen en in warmte omgezet.