Välkommen till vår nedladdningsavdelning. Vi hjälper dig i planeringen av dina byggarbeten med teknisk information, byggnadsfysikaliska data och mycket annat. Våra experter på WAREMA arkitektrådgivning finns också till ditt förfogande.

Vårt mjukvaruverktyg hjälper dig att planera ett lämpligt solskyddssystem. Det interaktiva, webbaserade verktyget innehåller korta beskrivningar, tillämpningsexempel och en mängd ytterligare information som hjälper dig att välja rätt system. Dessutom innehåller det en CAD-konfigurator med vilken du självständigt kan generera sektioner och vyer och anpassa dem till de strukturella förhållandena.

Välkommen att beställa vår tekniska dokumentation och våra broschyrer i tryckversion via marketing.support@warema.de .

Välkommen att beställa tekniskt material och broschyrer i tryckversion via marketing.support@warema.de.

Välkommen att beställa vår tekniska dokumentation och våra broschyrer i tryckversion via marketing.support@warema.de .

Välkommen att beställa vår tekniska dokumentation och våra broschyrer i tryckversion via marketing.support@warema.de .

Välkommen att beställa vår tekniska dokumentation och våra broschyrer i tryckversion via marketing.support@warema.de .

Välkommen att beställa vår tekniska dokumentation och våra broschyrer i tryckversion via marketing.support@warema.de.

Planerar du solskydd för en byggnad och ställs inför frågan om en produkt kan användas i den aktuella byggnadssituationen? Med WAREMA måttassistent för fasadpersienner hittar du snabbt svaret på dina funderingar.

Den totala energitransmittansen gtot för kombinationen solskydd och inglasning eller minskningsfaktorn Fc ingår i utvärderingen av sommarvärmeskyddet.

Fc-värdet beräknas utifrån förhållandet mellan den totala energitransmittansen för kombinationen solskydd och inglasning samt inglasningens g-värde: Fc = gtot/g. Beräkningen av Fc-värdet tar alltså alltid hänsyn även till inglasningen – därför går det inte att ange något fast Fc-värde för en solskyddsprodukt. Referensvärden för Fc- och gtot-värden för olika inglasningar och solskyddsprodukter hittar du här.

Vi rekommenderar att du räknar ut Fc- och gtot-värdena för din byggarbetsspecifika kombination av inglasning och solskydd. För detta kan du vända dig till vår Hotline för byggnadsfysik och hållbart byggande via+49 9391 20-3025.

Här hittar du uppgifter om ljustransmissions- τv, ljusreflektions- ρv och ljusabsorptionsgrader αv samt om strålningstransmissions- τe och strålningsreflektions- ρe samt strålningsabsorptionsgrader αe för olika solskyddsprodukter. Dessutom hittar du det allmänna färgåtergivningsindexet Ra.