Stora lameller från Wings Professional, ett företag i WAREMA-gruppen, möjliggör ett aktivt SunLightManagement för dig och öppnar samtidigt upp unika spelrum i fasadutseendet. Med stora lameller kan du kreativt förändra byggnadens karaktär, skapa estetiska accenter och öka byggnadens energiefficiens genom att effektivt länka dagsljuset och minimera kyllasten via skuggning. Med stora lameller gör du alltså inte bara något gott för miljön genom att sänka byggnadens CO2-utsläpp, utan skapar också ett behagligt inomhusklimat och drar nytta av intelligent användning av dagsljuset. Stora lameller kombinerar effektivitet med estetik för en enastående upplevelse!

Skuggning med fri utsikt: Denna billiga, fasta lösning främjar luftcirkulationen i fasaden och kan användas som solskydd och fasadklädnad.

Designfrihet för blåsiga lägen: Berikar arkitekturen med innovativ byggmodulprincip och många lamellformer. De kan monteras fast eller rörligt, ändras via skjutstång på lamellerna och kan följa solståndet per automatik.

En estetisk accent för utmanande platser: Valfri spänn- och lamellbredd tack vare modulkonstruktionen, valfri styrning samt möjlighet till fast eller rörligt utförande med automatisk solspårning.

Vårt mjukvaruverktyg hjälper dig att planera ett lämpligt solskyddssystem. Det interaktiva, webbaserade verktyget innehåller korta beskrivningar, tillämpningsexempel och en mängd ytterligare information som hjälper dig att välja rätt system. Dessutom innehåller det en CAD-konfigurator med vilken du självständigt kan generera sektioner och vyer och anpassa dem till de strukturella förhållandena.

Storlamellsystemens innovativa byggmodulprincip och många former och färger lyfter arkitekturen. Välj mellan fast eller rörlig montering.

Lamellkonstruktionen består av själva lamellprofilerna och bärprofilerna som möjliggör lagringen av lamellerna, fästet med hållare samt kinematiken inklusive motorn vid vridbara anläggningar. På så sätt kan lamellerna styras med motor och riktas in så att de passar solståndet. Här använder man sig för det mesta av den långlivade och nästan underhållsfria tryckstångsprincipen. Den särskilt stabila konstruktionen trotsar ogynnsamma förhållanden och skapar gränslösa tillämpningsområden.

Byggnadsgränsvärdena beräknas individuellt för varje nytt objekt beroende på platsen för objektet. Det innebär att hänsyn tas till all yttre påverkan, som till exempel snölaster, vindstyrkor och annan väderpåverkan.

Optimala ljusförhållanden, oavsett tid på dygnet, får den periferiska fasaden som sträcker sig hela vägen runt tack vare vertikalt placerade, rörliga stora lameller, som WAREMA-gruppen utvecklade specifikt för detta objekt.

Erich Kästner-skolan uppfyller som en av de första offentliga fastigheterna i Leipzig passivhusstandarden, som staden föreskriver för alla nya byggnader sedan 2008. De färgade stora lamellerna av sträckmetall är spännande fasadkomponenter och intelligent solskydd i ett.

För att förbättra trafiksituationen i staden Luxemburg byggdes en busstation med ett parkeringshus och två kontorsbyggnader ovanför på Kirchbergplatån. Projektet är tänkt att uppmuntra bilförare till att antingen byta till kollektivtrafik, elcykel, cykel eller att gå. Parkeringshuset fick en unik fasad av stora lameller från Wings Professional, som har tillverkats individuellt enligt en arkitekts förslag. Utvändiga fasadpersienner från WAREMA ger rätt solskydd på en av kontorsbyggnaderna.

Wings Professional Project planerade och tillverkade stora lameller med rosteffekt särskilt till det här objektet för att passa med byggnadens arkitektur. De vertikalt placerade, rörliga och stora lamellerna ger behagliga ljusförhållanden och ett unikt fasadutseende.

Wings Professional Project planerade och installerade totalt 460 stycken stora lameller som rörligt solskydd längs hela den södra fasaden av nybygget.

Laboratoriebyggnaden för den centrala anläggningen MERGE hos TU i Chemnitz färdigställdes år 2020. Den centrala anläggningen MERGE sysslar sedan åtta år med grundläggande frågor inom lättviktskonstruktionsforskning.

Wings Professional Project planerade och installerade ihåliga lameller som fast solskydd längs hela byggnaden och som beklädnad av de tekniska konstruktionerna på byggnadens tak.

Med WAREMA fasadpersienner får varje objekt en atmosfär som alla kommer att trivas i. Med individuellt inställbara lamellvinklar kan du både styra hur solljuset ska komma in och få skydd mot oönskad insyn.

Optimera planeringen av solskyddet med styrdelar från marknadsledaren inom solskyddssystem – WAREMA – nöj dig inte med mindre.

Med de estetiska och vindstabila fönstermarkiserna från WAREMA sätter du trenden. Det generösa urvalet av vävar, färger och utföranden ger en garanterat stor och unik valfrihet, samtidigt som markisernas tekniska perfektion imponerar.