Använd denna service för att alltid vara på den säkra sidan vid planeringen och för att inte missa några möjligheter:

 • Fackmässig rådgivning & teknisk hjälp
 • Standard- & byggprojektrelaterade lösningar
 • Skapande av installationsskisser
 • Tillhandahållande av CAD-filer & annonstexter
 • Organisation och genomförande av provtagning
 • Boka personligt konsultationsmöte på plats

Du kan nå oss måndag-torsdag kl. 8.00-17.00 och fredag kl. 8.00-15.00.

 • Individuell rådgivning
 • Beräkning av gtot- och Fc-värdet
 • Beräkning av färgåtergivningsindex Ra för kombinationen solskydd och glas
 • Strålningsfysikaliska uppgifter om produkter från WAREMA (transmissions-, reflektions- och absorptionsgrad)
 • Stöd vad gäller uppgifter för termiska simulationer, ljudisolering, beräkningar av köldbryggor samt värmeskydd sommar- och vintertid
 • Rådgivning om hållbarhetscertifikat som t.ex. DGNB, BNB eller LEED

Du kan nå oss måndag-torsdag kl. 8.00-17.00 och fredag kl. 8.00-15.00.

Vi hjälper dig gärna vid problem och med individuell rådgivning. Använd gärna vår hotline för arkitekter, hotline för byggnadsfysik och hållbart byggande samt vår BIM-hotline.

I vårt Download-center kan du ladda ner all produktinformation.

Här hittar du din lokala fackhandlare: WAREMA fackhandlarsökning

Utforska vårt urval av olika färger här: WAREMA färgvärld

Utforska vårt urval av olika färger här: Lameller och profilfärger

Utforska vårt urval av olika färger här: WAREMA kollektionsrådgivare

Fc-värdesberäkningar hittar du på sidan Byggnadsfysik.

Behöver du varuprov till planeringen? Vi på WAREMA skickar gärna ett stort urval av olika lamell- och tygprover. Det är bara att vända sig till experterna på vår arkitekthotline eller att använda vårt beställningsformlär.

Tygprov: En passande markisduk för varje smak

Varuprovsbeställning är otroligt enkelt hos WAREMA. Det är bara att ringa eller skicka e-post, och inom kort får du de tygprover du angett vid varuprovsbeställningen. Det ger dig möjlighet att presentera WAREMA:s högkvalitativa markisvävar för dina uppdragsgivare på plats. Dessutom i ett imponerande variation, från enkla standarddukar och markisvävar med extra väderbeständighet, till extremt effektiva, högteknologiska tyger. Med hjälp av varuprovsbeställningarna blir variationen särskilt tydlig, något som också gör valet av tyg för det perfekta solskyddet mycket enklare.

Lamellprov: Genomsikt med den perfekta lamellen

Oavsett om det handlar om fasadpersienner, stora lameller eller invändiga persienner från WAREMA – så är de alla perfekta solskydd, samtidigt som de blir en kreativ accent som ger (till exempel) fasaden just den rätta looken. Här spelar lamellerna en avgörande roll, både estetiskt och funktionellt. För att tydliggöra detta för dina uppdragsgivare har du möjlighet att, inom ramen för varuprovsbeställningen, beställa varuprov av våra lamellprofiler. Det gör det enklare för byggherrar och personerna som utför moderniseringsarbetena på objektet att skapa sig en egen bild av de olika lamellernas design och funktioner. Varuprovsbeställningarna inom området lameller omfattar även färgkartor, som översiktligt visar alla färger som kan levereras. Att erbjuda möjligheten att beställa varuprover är vårt sätt här på WAREMA att erbjuda den bästa servicen för att du ska kunna hjälpa dina uppdragsgivare med rådgivning.

Här hittar du hjälp att räkna ut måtten på paketet: WAREMA måttassistent (pakethöjdsberäkning)

Här hittar du information om fördelarna med och skillnaderna mellan de olika tygkvaliteterna: WAREMA kollektionsrådgivare

I vår solskyddsplanerare hittar du CAD-data i olika format: WAREMA solskyddsplanerare

Vid valet av rullmekanism till vänster eller höger avses alltid axelns rotationsriktning när produkten körs upp. Vid utanpåliggande solskydd måste rullmekanismen sitta till vänster om fönsterrutan, vid invändigt solskydd till höger om fönsterrutan.

Ljusdämpningslamellerna finns att få i storlekarna 73 mm, 93 mm och 90 mm. I jämförelse med lamellerna i 80-serien, är mörkläggningen kraftigare.

Luminansbilderna ovan visar fasadpersienn E93A6 jämfört med E80A6-lamellen. På bilden till vänster är lamellerna stängda, till höger är de öppna i 45° vinkel.

Vi lämnar gärna information om riktpriser via telefon eller e-post.

Här hittar du en översikt över våra olika ljusstyrningssystem: WAREMA ljusstyrningssystem

Mörkläggning

Rummet mörkläggs till nästan 100 %, något som till exempel används i laboratoriemiljö.

Ljusdämpning

Direkt ljusinsläpp förhindrar nästan helt, men beroende på solskyddssystem och monteringssituation kan ett visst, mindre ljusinsläpp förekomma.

I vår Solskyddplanerare Light rekommenderar vi de vanligaste produkterna för diverse monteringssituationer: Öppna Solskyddsplanerare Light

g-värde

Inglasningens totala energitransmittansvärde enligt EN 410. Ett g-värde anger hur stor andel solenergi inglasningen släpper igenom.

Värdet är summan av strålningstransmissionsgraden τe och den infallande sekundära transmittansen qi. Ju lägre g-värde, desto mindre energi som tränger igenom inglasningen.

gtot-värde

Det totala energitransmittansvärdet för kombinationen av solskydd och inglasning. Som regel bestäms det med den förenklade metoden enligt DIN EN 13363-1/DIN EN ISO 52022-1 eller den detaljerade metoden enligt DIN EN 13363-2/DIN EN ISO 52022-3.

Fc-värde

Minskningsfaktorn som uppstår till följd av förhållandet av gtot-värdet och g-värdet för inglasningen.

Fc = gtot/g. I beräkningen av Fc-värdet ingår alltså alltid även g-värdet för inglasningen. Därför kan man inte ange något fast Fc-värde för en solskyddsprodukt.

Den större delen av solens spektrum ligger inom ett våglängdsområde av ca 140 till 3000 newtonmeter (Nm).

Värdena som anges under strålningstransmissionsgraden τe (e för energetic) eller soltransmissionsgrad är spektraldata från 300 Nm till 2 500 Nm utvärderade enligt EN 410. Våglängdsområdet 380–780 newtonmeter (Nm) är ljuset, alltså det för det mänskliga ögats spektrum synbara området av den elektromagnetiska strålningen.

Värdena för ljustransmissionsgraden τv (v für visual) är viktade enligt EN 410 med det mänskliga ögats spektrala ljuskänslighet och standardljuskällan D65.

Den ultravioletta strålningstransmissionsgraden τUV bestäms enligt EN 410 inom ett område mellan 280 och 380 Nm.

Det allmänna färgåtergivningsindexet Ra vid transmission möjliggör en utvärdering av färgintrycket av det ljus som infaller genom ett solskydd eller en inglasning.

Ju högre färgåtergivningsindex, desto naturligare upplevs färgen vara. Det maximala värdet är 100, men värdet kan också vara negativt. Det bestäms med hjälp av EN 410 för standardljuskällan D65.

Förutom g-värdet för inglasningen inkluderar beräkningen av gtot-värdena även U-värdet (värmeöverföringskoefficienten) Ug (g för glazing).

U-värdet Uw (w för window) är inte inkluderat i beräkningen.

Ljusreflektionsgrad ρv

Hur många procent av det ljus som träffar solskyddet som reflekteras.

Ljustransmissionsgrad τv

Hur många procent av det ljus som träffar solskyddet som släpps igenom (hur ljust det är bakom solskyddet).

Ljusabsorptionsgrad αv

Hur många procent av det ljus som träffar solskyddet som tas upp (absorberas).

Strålningsreflektionsgrad ρe

Hur många procent av den totala strålning (UV + ljus + infrarött ljus) som träffar solskyddet som reflekteras.

Strålningstransmissionsgrad τe

Hur många procent av den totala strålning (UV + ljus + infrarött ljus) som träffar solskyddet som släpps igenom.

Strålningsabsorptionsgrad αe

Hur många procent av den totala strålning som träffar solskyddet som tas upp (absorberas) och omvandlas till värme.

 

Beskrivning

Not. om fasadsidan

0

Inget bländskydd tillgängligt.

 

1

Bländskyddet är kraftigt begränsat och är endast lämpat för ett fåtal applikationer, till exempel på norrsidan, när bländning från fasader mittemot utesluts.

Lämpat för norrsidan

2

Bländskyddet gör nästan alltid sitt jobb. Endast i vissa fall är det inte tillräckligt, som till exempel när bildskärmens framsida är vänd mot fönstret.

Lämpat för ost-, syd- och västsidan

3

Bländskyddet gör nästan alltid sitt jobb. Endast i extrema fall är det inte tillräckligt, som till exempel när bildskärmens framsida är vänd mot fönstret och vid arbeten med CAD.

Lämpat för ost-, syd- och västsidan

4

Bländskyddet är helt bländfritt.

Lämpat för ost-, syd- och västsidan